Povolenia


Spoločnosť disponuje rôznymi zmluvami, povoleniami, súhlasmi a osvedčeniami, z ktorých niektoré sú prístupné vo formáte PDF na stiahnutie. Má povolenie nakladať so všetkými druhmi nebezpečných odpadov okrem rádioaktívnych odpadov a výbušnín.